Sạc Macbook

Dây Sạc Macbook ( Thay dây MagSafe 1 và 2 Lấy Liền )

Dây USB-C to MagSafe 3

Dây USB-C to C

Dây Sạc MagSafe 2 

Dây Sạc MagSafe 1

Sạc Macbook Các Dòng đời 2010 đến 2021

Sạc USB-C 29W

Sạc USB-C 30W

Sạc USB-C 61W

Sạc USB-C 87W

Sạc USB-C 96W

Sạc MagSafe 2 45W

Sạc MagSafe 2 60W

Sạc MagSafe 2 85

Sạc MagSafe 1 45W

Sạc MagSafe 1 60W

Sạc MagSafe 1 85W

Linh Kiện có sẵn Vui Lòng Call 090.555.3132 ( Giá có thể thay đổi Call SmS )